Klasy VI-VII

6a 6b
6a_plastyka_22.04 6b_plastyka_22.04
6a_wf_22.04 6b_wychowanie do życia w rodzinie_22.04.2020.
6b_j.polski_22.04.2020
6b_język angielski_22.04.2020

 

7a 7b
7a_chemia_22.04.2020. 7b_chemia_22.04.2020.
7a_muzyka_22.04 7b_muzyka_22.04
7A_Religia_22.04.2020 r. 7B_Religia_22.04.2020 r.
7a_historia_22.04.2020. 7b_historia_22.04.2020.

 

6a 6b
6a_muzyka_21.04 6b_muzyka_21.04
6a_matematyka_21.04.2020 6b_ matematyka_ 21.04.2020.
6b_j.polski_21.04.2020

 

7a 7b
7a_geografia_21.04.2020.(1) 7b_geografia_21.04.2020.(1)
7a_matematyka_21.04.2020 7b_matematyka_21.04.2020

 

6a 6b
6a_wf_20.04.2020 6b_wf_20.04.2020
6a_historia_20.04.2020. 6b_historia_20.04.2020.
6 a_język polski_20.04.2020 6b_j.polski_20.04.2020

6b_informatyka_20.04.2020

6a_informatyka_20.04.2020 6b_język angielski_20.04.2020

 

7a 7b
7b_wf_20.04.2020
7a_fizyka_20.04.2020. 7b_fizyka_20.04.2020..
7a_matematyka_20.04.2020 7b_matematyka_20.04.2020

 

6a 6b
6a_matematyka_17.04.2020 6b_ matematyka_ 17.04.2020.
6A_Religia_17.04.2020 r. 6B_Religia_17.04.2020 r.
6 a_język polski_17.04.2020 6b_wf_17.04.2020
6b_j.polski_17.04.2020

 

7a 7b
7a_plastyka_17.04 7b_plastyka_17.04
7a_biologia_17.04.2020.. 7b_wf_17.04.2020
7b_biologia_17.04.2020..

 

6a 6b
6a_matematyka_16.04.2020 6b_ matematyka_ 16.04.2020.
6a_technika_16.04.2020. 6B_technika_16.04.2020.
6a_biologia_16.04.2020. 6b_biologia_16.04.2020.
6a_ geografia_ 16.04.2020. 6b_ geografia_ 16.04.2020.

 

7a 7b
7a, 7b_polski-16.04.2020 7b_wychowanie do życia w rodzinie_16.04.2020.
7a_angielski_16.04.2020. 7a, 7b_polski-16.04.2020
7a_matematyka_16.04.2020 7b_angielski_16.04.2020.
7b_matematyka_16.04.2020

 

6a 6b
6a_plastyka_15.04 6b_plastyka_15.04
6a_wf_15.04 6b_wychowanie do życia w rodzinie_15.04.2020.
6 a_język polski_15.04.2020 6b_j.polski_15.04.2020
6a_angielski_15.04.2020. 6b_język angielski_15.04.2020

 

7a 7b
7a_chemia_15.04.2020. 7b_chemia_15.04.2020.
7a_muzyka_15.04 7b_muzyka_15.04
7A_Religia_15.04.2020 r. 7B_Religia_15.04.2020 r.
7a_wf_15.04 7b_ historia_ 15.04.2020.
7a_ historia_ 15.04.2020. 7a, 7b_polski-15.04.2020
7a, 7b_polski-15.04.2020

 

6a 6b
KL. 6A_WF-8.04 6b_wychowanie do życia w rodzinie_08.04.2020.
6A-plastyka_08.04.2020 6B-plastyka_08.04.2020
6 a_język polski_8.04.2020 6b_j.polski_08.04.2020
6a_angielski_08.04.2020. 6b_język angielski_8.04.2020

 

7a 7b
7a_chemia_08.04.2020. 7b_chemia_08.04.2020.
7a_wf_08.04.2020 7B_Religia_08.04.2020
7A_Religia_08.04.2020 7b_muzyka_08.04.2020
7a_muzyka_08.04.2020 7b_ historia_ 08.04.2020.

7a_ historia_ 08.04.2020.

6a 6b
6a_muzyka_07.04.2020 6b_ matematyka_ 7.04.2020.
6 a_język polski_ 7.04.2020 6b_muzyka_07.04.2020
6a_matematyka_7.04.2020 6b_j.polski_07.04.2020

 

7a 7b
7a_ geografia_ 07.04.2020. 7b_ geografia_ 07.04.2020.
7a, 7b_polski_07-08.04.2020 7a, 7b_polski_07-08.04.2020
7A_ANGIELSKI_07.04.2020 7b_ANGIELSKI_07.04.2020
7a_matematyka_7.04.2020 7b_matematyka_7.04.2020

 

6a 6b
6a_informatyka_6.04.2020. 6b_informatyka_6.04.2020.
Kl.6a_wf_6.04 6b_język angielski_6.04.2020 pdf
6B_język angielski _6.04.2020_.doc
6 a_język polski_6.04.2020 6b_j.polski_06.04.2020
6a_angielski_06.04.2020. 6b_historia_06.04.2020.
6b_wf_6.04.2020

6a_historia_06.04.2020.

7a 7b
7a_ fizyka_ 6.04.2020. 7b_ fizyka_ 6.04.2020.
7a_wf_06.04.2020 7a, 7b_polski-06.04.2020
7a, 7b_polski-06.04.2020 7b_matematyka_6.04.2020
7a_matematyka_6.04.2020 7b_informatyka_6.04.2020
7b_wf_6.04.2020

7a_informatyka_6.04.2020

6a 6b
6A_Religia_03.04.2020 6b_ matematyka_ 3.04.2020.
6a_wf_03.04.2020 6B_Religia_03.04.2020
6a_matematyka_3.04.2020 6b_wf_3.04.2020
6 a_język polski_3.04.2020 6b_j.polski_03.04.2020

 

7a 7b
VIIa_plastyka_03.04.2020 VIIb_plastyka_03.04.2020
7a_wf_03.04.2020 7b_wf_3.04.2020
7a_biologia_03.04.2020. 7b_biologia_03.04.2020
7a_niemiecki_03.04.2020. 7b_niemiecki_03.04.2020.

 

6a 6b
6a_biologia_02.04.2020. 6b_biologia_02.04.2020.
6a_ geografia_ 02.04.2020. 6b_ geografia_ 02.04.2020.
6a_matematyka_2.03.2020 6b_ matematyka_ 2.04.2020.
6a_technika_2.04.2020. 6b_technika_2.04.2020.

 

7a 7b
7a_angielski_02.04.2020. 7b_wychowanie do życia w rodzinie_02.04.2020.-1
7a_matematyka_2.04.2020 7b_angielski_02.04.2020.
DORADZTWO ZAWODOWE VII A 7b_matematyka_2.04.2020
DORADZTWO ZAWODOWE VII B

 

6a 6b
6a_wf_01.03.2020 6b_wychowanie do życia w rodzinie_02.04.2020.
6 a_język polski_1.04.2020 6b_j.polski_01.04.2020
6a_angielski_01.04.2020. 6B_język angielski _01.04.2020_

 

7a

7b

7a_chemia_31.03.2020, 01.04.2020 (1) 7b_chemia_31.03.2020, 01.04.2020.
7A_Religia_01.04.2020 7B_Religia_01.04.2020
7a_wf_01.04.2020 7b_ historia_ 01.03.2020.
7a_ historia_ 01.03.2020.

 

6a

6b

6a_muzyka_31.03.2020 6b_ matematyka_ 31.03.2020.
6a_matematyka_31.03.2020 6b_muzyka_31.03.2020
6 a_język polski_31.03.2020 6b_j.polski_31.03.2020

7a

7b

7a_ geografia_ 31.03.2020. 7b_ geografia_ 31.03.2020.
7a_angielski_31.03.2020. 7b_angielski_31.03.2020.
7a_matematyka_31.03.2020 7b_matematyka_31.03.2020
6a 6b
6a_wf_30.03.2020
6a_wf_30.03.2020
6b_wf_30.03.2020
6a_informatyka_30.03.2020. 6b_informatyka_30.03.2020.
6a_angielski_30.03.2020 6b_j.polski_30.03.2020
6a_język polski_30.03.2020 6b_język angielski_30.03.2020
6a_historia_30.03.2020. 6b_historia_30.03.2020.
7a 7b
7a_matematyka_30.03.2020 7b_wf_30.03.2020
7a_ fizyka_ 30.03.2020. 7b_matematyka_30.03.2020
7a, 7b_polski_30-31.03.2020 7b_ fizyka_ 30.03.2020.
7a_wf_30.03.2020 7a, 7b_polski_30-31.03.2020
7a_informatyka_30.03.2020 7b_informatyka_30.03.2020
6a 6b
6 a_j.polski_27.03.2020 6b_ matematyka_ 27.03.2020.
6a_historia_27.03.2020. 6b_ historia_ 27.03.2020.
6a_matematyka_27.03.2020 6b_wf_27.03.2020
6b_j.polski_27.03.2020
7a 7b
7a_niemiecki_27.03.2020. 7b_angielski_27.03.2020.
7a_ historia_ 27.03.2020. 7b_biologia_27.03.2020.
7a_matematyka_27.03.2020 7B_religia_27.03.2020
7a_biologia_27.03.2020. 7b_wf_27.03.2020
7A_religia_27.03.2020 7a, 7b_polski_27.03.2020
wf_klasy 4-8
TRENING 1
TRENING 2
Trening 3
Trening 4
7a, 7b_polski_27.03.2020

 

 

7b_matematyka_26.03.2020
7a, 7b_polski_26.03.2020
religia kl. 7a 26.03.2020 r.-1
Religia kl. 7B 26.03.2020 r.
Religia kl. 6A 26.03 2020
Religia kl. 6B 26.03.2020docx
7b_ geografia_ 26.03.2020.
7a_ geografia_ 26.03.2020.
6a_biologia_26.03.2020
6a_angielski_26.03.2020.
6 a_język polski_26.03.2020
6a_matematyka_26.03.2020 (2)
6b_biologia_26.03.2020.
6b_j.polski_26.03.2020
6b_ matematyka_ 26.03.2020.
6b_wychowanie do życia w rodzinie_26.03.2020
7a_ fizyka_ 26.03.2020.
7A_angielski_26.03.2020
7b_angielski_26.03.2020
7b_biologia_26.03.2020.7a_biologia_25.03.2020
7a_chemia_25.03.2020.
7a_chemia_25.03.2020.
7b_chemia_25.03.2020
7b_chemia_25.03.2020
6 a_język polski_25.03.2020r.
6b_j.polski_25.03.2020
6b_ matematyka_ 25.03.2020.
6b_ historia_ 25.03.2020.
6b_angielski_25.03.2020
7ab_polski_25.03.2020
7a_angielski_25.03.2020      Past continuous ćwiczenia
7b_ historia_ 25.03.2020.
7AB_niemiecki_25.03.2020
7B_niemiecki_25.03.20207b_ geografia_ 24.03.2020.
7a_ geografia_ 24.03.2020.
7a_chemia_24.03.2020.
7a_chemia_24.03.2020.
7b_chemia_24.03.2020.
7b_chemia_24.03.2020.
7b_matematyka_24,25.03.2020
7a_matematyka_24,26.03.2020
6a_wf_23-27.03.2020
7a_fizyka_24.03.2020.
7b_historia_23.03.2020.
6b_ geografia_ 23.03.2020.
7a_historia_23.03.2020.
6a_historia_23.03.2020.
6a_ geografia_ 23.03.2020.
7b_fizyka_23.03.2020.
6b_matematyka_23.03.2020.
7b_wychowanie do życia w rodzinie_23.03.2020.