Osiągnięcia szkoły

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI
 
 
W 2004 roku Szkoła Podstawowa nr 14 została mianowana „ZACHODNIOPOMORSKĄ SZKOŁĄ JAKOŚCI”. Warunkiem uzyskania certyfikatu było spełnienie szeregu wymogów. Pod uwagę brano między innymi innowacyjne metody nauczania, metody pracy z uczniami, stosunki uczeń – nauczyciel, programy autorskie, zajęcia pozalekcyjne, stan wyposażenia placówki.
SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ
 
 
W 2006 roku nasza szkoła została uhonorowana mianem Szkoły Przyjaznej Dziecku z Dysleksją Rozwojową. Dokładne informacje na temat programu prowadzonego w naszej szkole można zaczerpnąć z następującej strony internetowej: http://www.ptd.szczecin.pl/docs/Sp%2014.pdf.
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
 
Kolejnym wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej nr 14 było nadanie jej miana „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Warunkami przyjęcia była: aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania te są zawarte i widoczne w misji i wizji szkoły) oraz aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna (lub innych form realizacji edukacji zdrowotnej w przypadku placówki).
BEZPIECZNA SZKOŁA
 
Nasza szkoła zdobyła  także tytuł „Bezpiecznej szkoły”. Aby zasłużyć na takie miano, trzeba wziąć udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundację „Razem bezpieczniej”.

Biorą w nim udział szkoły z województwa zachodniopomorskiego. Konkurs ten jest najbardziej popularną zorganizowaną formą podniesienia bezpieczeństwa szkolnego, w tym promowania skutecznych działań profilaktycznych.