Odpłatności

  1. INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-III

Należność za obiady w marcu 2021r. wynosi 138zł (23 dni x 6,00zł)

Płatności proszę dokonywać:

  • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561

Termin płatności do 03 marca 2021r

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności. Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 27 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl

Proszę o przestrzeganie w/w terminu. W przypadku braku wpłat w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.

 

 

2. INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 03.03.2021r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

Odpłatności te należy dokonać do 07 marca 2021r.  

Płatności za pobyt należy dokonywać:

  • przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

  • przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561

Proszę o przestrzeganie w/w terminu płatności.  W przypadku braku wpłat w podanym terminie szkoła wstępuje na drogę windykacji.

 

 

3. Dnia 31.12.2020 dokonano zwrotów (na konto rodziców) za niewykorzystane obiady przez uczniów.