Oddziały przedszkolne

W dniach 22 kwietnia – 26 kwietnia 2021r. – rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia lub w wersji elektronicznej. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole może odbywać się na dwa sposoby:

1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki w formie papierowej – przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty

2. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

POTWIERDZENIE WOLI – wzór

instrukcja_potwierdzanie_woli(2)

WŁAŚCIWE WARIANTY POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO P-LA

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin

Uchwała Rady Miasta Szczecin

OŚWIADCZENIE NR 1 – ZATRUDNIENIE – UCZENIE SIE W TRYBIE DZIENNYM

Oświadczenie nr 2 – Kontynuacja edukacji przedszkolnej lub szkolnej rodzeństwa

OŚWIADCZENIE NR 3 – WYKONYWANIE PRACY – UCZENIE SIE W POBLIŻU PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE NR 4 – ZAMIESZKIWANIE I PŁACENIE PODATKÓW W SZCZECINIE

OŚWIADCZENIE NR 5 – ODBYCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ

OŚWIADCZENIE NR 6 – ZAMIESZKIWANIE W GMINIE SZCZECIN

OŚWIADCZENIE NR 7 – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA

OŚWIADCZENIE NR 8 – SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

szczecin_wniosek_przedszkole

INFORMATOR NOWE TERMINY

DEKLARACJA

KLAUZULA RODO NA STRONĘ NABORU 2021DEKLARACJA