O nas

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza kronika szkolna zaczyna się słowami:

         Otwarcie szkoły. Dnia 3-go września 1946 r. została odprawiona dla dziatwy szkolnej w miejscowym kościele przez ks. pr. Terleckiego Kazimierza Msza św. z Kazaniem, po czym odbyło się powitanie dzieci na podwórku szklonym (…) Liczba zapisanych do szkoły dzieci wynosiła w dniu tym 121. Grono nauczycielskie liczyło 6 osób …

Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Marian Żukowski, a budynek znajdował się wtedy przy ul. Strzałowskiej 9.Szkoła szybko rozwijała się – jeszcze w pierwszym roku swej działalności liczyła 265 uczniów, a w kolejnych – ponad 400.Rok szkolny 1963/64 był w życiu SP 14 w Szczecinie przełomowy. 7 grudnia 1963 roku o godzinie 9.30 wszyscy uczniowie parami, w śniegu, przeszli w górę ulicą Strzałowską do pięknej nowej szkoły. Przekazano nam nowy budynek przy ulicy Strzałkowskiej 27a SZKOŁĘ – POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO.

Poprawienie warunków lokalowych było konieczne, bo trzeba było już objąć nauką prawie 800 uczniów, a w roku szkolnym 1968/69 szkoła liczyła największą liczbę uczniów w swojej historii – 955.

Budynek przy ulicy Strzałowskiej 27a był pięknie położony wysoko nad Odrą, ze wspaniałymi widokami z okien, otoczony zielenią wzbogacaną co roku nowymi sadzonkami drzew i krzewów. W kolejnych latach powstawały boiska sportowe. Szkoła i jej otoczenie zachęcały do spędzania w niej większej ilości czasu.

Na przełomie wieków nastąpiły w szkole istotne zmiany. Szkoła Podstawowa nr 14 stała się prawdziwym centrum kulturalnym szczecińskiej dzielnicy Golęcino – Gocław.

Obecnym dyrektorem szkoły jest Urszula Pająk, która swoją funkcję pełni od 2004 roku. W szkole jest 14 oddziałów (klas), do których uczęszcza 282 uczniów. Na każdym poziomie nauczania mamy po dwie klasy. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła zatrudnia 36 nauczycieli, którzy są doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

W szkole działa wiele kół zainteresowań, świetlica szkolna, sala gimnastyczna z siłownią, pracowania komputerowa oraz gabinet języków obcych. W każdej sali jest komputer z dostępem do Internetu. Szkoła bardzo często jest organizatorem bądź uczestnikiem różnego rodzaju konkursów, olimpiad, turniejów i zawodów.

Należy pamiętać, że każdym naszym słowem wypowiedzianym w murach szkoły budujemy jej współczesny wizerunek i zapisujemy kolejne karty jej historii.