Nowy dziennik

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli od dnia 1 września 2020 r. w szczecińskich szkołach dokonana zostanie zmiana dziennika elektronicznego na Librus Synergia. System Synergia to innowacyjne rozwiązanie, które zapewni szybki dostęp do informacji o uczniu, umożliwiając monitorowanie postępów dziecka w nauce (informacje na temat nowego rozwiązania: https://www.librus.pl/produkty/librus-synergia/rodzice/).

Dane dostępowe do nowego dziennika elektronicznego Librus Synergia (login i hasło) będą systematycznie udostępniane rodzicom i uczniom przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Na bieżąco na stronach Portalu Edukacyjnego będą publikowane wszelkie informacje i aktualności dotyczące funkcjonowania nowego dziennika elektronicznego.

Wydział Oświaty

Do 14 września można korzystać z komunikatora w „starym dzienniku”.