Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian
ul. Strzałowska 27A, 71-730 Szczecin
tel./fax 91 421 50 50 lub 91 421 49 81
Numery wewnętrzne:
22 Sekretariat
23 Księgowość
24 Pedagod
25 Kierownik
27 Intendent