Klasy IV-V

4a
4b
4A_Religia_22.04.2020 r. 4B_Religia_22.04.2020 r.
4a_matematyka_22.04.2020 4b_matematyka_22.04.2020
4a_historia_22.04.2020 4b_historia_22.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_ geografia_ 22.04.2020. 5b_technika_22.04.2020. 5c_technika_22.04.2020.
5a_biologia_22.04.2020. 5b_ geografia_ 22.04.2020. 5c_matematyka_22.04.2020
5b_biologia_22.04.2020. 5c_ geografia_ 22.04.2020.
5c_biologia_22.04.2020.

 

4a
4b
4a_muzyka_21.04 4b_muzyka_21.04
4a_matematyka_21.04.2020 4b_matematyka_21.04.2020
4b_język angielski_21.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_Język angielski_21.04.2020 5B_Język angielski_21.04.2020 5C_Język angielski_21.04.2020
5c_j.polski_21.04.2020

 

4a
4b
4a_przyrooda_20.04 4b_wf_20.04
4a_język polski_20.04.2020 4b_informatyka_20.04.2020
4a_informatyka_20.04.2020 4b_przyrooda_20.04

 

5a 5b 5c
5 a_język polski_20.04.2020r. 5b_wf_20.04.2020 5c_matematyka_20.04.2020
5a_informatyka_20.04.2020 5 b_język polski_20.04.2020 5c_wf_20.04
5b_informatyka_20.04.2020 5c_j.polski_20.04.2020
5b_matematyka_20.04.2020 5c_informatyka_20.04.2020

 

4a
4b
4b_technika_17.04.2020.
4a_wf_17.04.2020 KL. 4b_WF-17.04
4a_matematyka_17.04.2020 4b_matematyka_17.04.2020
4 a_język polski_17.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_historia_17.04.2020 5b_wf_17.04.2020 KL. 5c_WF-17.04
5 a_język polski_17.04.2020 5b_historia_17.04.2020 5c_matematyka_17.04.2020
5b_matematyka_17.04.2020 5c_historia_17.04.2020
5 b_język polski_17.04.2020 5c_j.polski_17.04.2020
zajęcia dodatkowe z plastyki: kusudama Instrukcje można obejrzeć na stronie

 

4a
4b
4a_plastyka_16.04 4b_plastyka_16.04
4a_angielski_16.04.2020. 4b_polski_16.04.2020
4 a_język polski_16.04.2020(1) 4B _język angielski_16.04.2020
4b_język angielski_16.04.2020

 

5a 5b 5c
5A_Religia_16.04.2020 r. 5B_Religia_16.04.2020 r. 5C_Religia_16.04.2020 r.
5a_muzyka_16.04 5b_muzyka_16.04 5c_muzyka_16.04
5 a_jezyk polski_16.04.2020(1) 5 b_język polski_16.04.2020(1) 5c_j.polski_16.04.2020
5a_jezyk angielski_15.04.2020(1) 5b jezyk angielski_15.04.2020(1) 5c jezyk angielski_15.04.2020(1)

 

4a
4b
4A_Religia_15.04.2020 r. 4B_Religia_15.04.2020 r.
4a_wf_15.04.2020
4a_wf_15.04
4b_matematyka_15.04.2020
4a_matematyka_15.04.2020 4b_historia_15.04.2020
4a_historia_15.04.2020 4b_polski_15.04.2020
4 a_język polski_15.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_technika_15.04.2020 5b_technika_15.04.2020. 5c_technika_15.04.2020.
5a_wf_15.04 5b_ geografia_ 15.04.2020. 5c_matematyka_15.04.2020
5a_ geografia_ 15.04.2020. 5b_biologia_15.04.2020. 5c_ geografia_ 15.04.2020.
5a_biologia_15.04.2020. 5b_matematyka_15.04.2020 5c_biologia_15.04.2020.
5a_matematyka_15.04.2020

 

4a 4b
4a_matematyka_08.04.2020 4b_matematyka_08.04.2020
4A_Religia_08.04.2020 4B_Religia_08.04.2020
4a_wf_08.04.2020
4a_wf_8.04.2020
4b_historia_08.04.2020
4a_historia_08.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_wf_08.04.2020 5b_technika_8.04.2020. 5c_technika_8.04.2020.
5a_biologia_08.04.2020 5b_biologia_08.04.2020. 5c_matematyka_08.04.2020
5a_ geografia_ 08.04.2020. 5b_ geografia_ 08.04.2020. 5c_biologia_08.04.2020.
5b_matematyka + karta pracy_08.04.2020 5c_ geografia_ 08.04.2020.

 

4a 4b
4a_muzyka_07.04.2020 4b_muzyka_07.04.2020
4a_matematyka_07.04.2020 4b_matematyka_07.04.2020
4a_angielski_07.04.2020. 4b_język angielski_7.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_plastyka_07.04.2020 5b_plastyka_07.04.2020 5c_plastyka_07.04.2020
5a_język angielski_7.04.2020 (1) 5b_język angielski_7.04.2020 5c_język angielski_7.04.2020 (1)
5 a_język polski_7.04.2020 5 b_język polski_7.04.2020 5c_j.polski_07.04.2020

 

4a 4b
4a_informatyka_6.04.2020. 4b_informatyka_06.04.2020
4a_wf_06.04.2020
4a_wf_6.04.2020
Kl.4b_wf_6.04
4 a_język polski_6.04.2020 4b_polski.06.04.2020
4a_przyroda _6.04(1) 4b _przyroda_ 6.04

 

5a 5b 5c
5a_wf_06.04.2020 5 b_jezyk polski_6.04.2020-1 5c_informatyka_6.04.2020.
5 a_język polski_6.04.2020 5b_matematyka_06.04.2020 Kl.5c_wf_6.04
5a_informatyka_06.04.2020 doc.
5a_informatyka_06.04.2020 pdf
5b_informatyka_06.04.2020.doc

5b_informatyka_06.04.2020.pdf

5c_matematyka_06.04.2020
5a_matematyka_06.04.2020 5b_wf_6.04.2020 5c_j.polski_06.04.2020

 

4a 4b
4a_technika_03.04.2020 4b_technika_3.04.2020.
4a_matematyka_03.04.2020 4b_matematyka_03.04.2020
4a_wf_3.04.2020
4a_wf_03.04.2020
4b_ wf _3.04
4 a_język polski_3.04.2020 4b_polski.03.04.2020

 

5a 5b 5c
5a_wf_03.04.2020 5b_wf_3.04.2020 5c_matematyka_03.04.2020
5a_historia_03.04.2020 5b_matematyka_03.04.2020 5c wf 3.04
5 a_język polski_3.04.2020 5b_historia_03.04.2020 5c_historia_03.04.2020
5a_matematyka_03.04.2020 5 b_język polski_3.04.2020 5c_j.polski_03.04.2020

 

4a 4b
4 a_język polski_2.04.2020 4b_język angielski_2.04.2020
4a_angielski_02.04.2020. IV b plastyka 02.04.
IV a plastyka 02.04.

 

5a 5b 5c
5a_język angielski_2.04.2020 5b_język angielski_2.04.2020 5c_język angielski_2.04.2020
5a_język polski _2.04.2020 5b_język polski_2.04.2020 5c_j.polski_02.04.2020
5A_Religia_02.04.2020 5B_Religia_02.04.2020 5C_Religia_02.04.2020
Va muzyka – 02.04. Vb muzyka – 02.04.-1 Vc muzyka 02.04.-1

 

4a 4b
4a_matematyka_01.04.2020 4b_matematyka_01.04.2020
4A_Religia_01.04.2020 4B_Religia_01.04.2020
4a_wf_1.04.2020 4b_wf_01.04.2020
4a_wf_01.04.2020 4b_historia_01.04.2020
4 a_język polski_1.04.2020
4a_historia_01.04.2020

 

5a

5b

5c

5a_technika_01.04.2020 5b_technika_1.04.2020. 5c_technika_1.04.2020.
5a_wf_01.04.2020 5b_biologia_01.04.2020. 5c_matematyka_01.04.2020
5a_biologia_01.04.2020. 5b_ geografia_ 1.04.2020 5c_biologia_01.04.2020.
5a_ geografia_ 1.04.2020 5c_ geografia_ 01.04.2020.
5a_matematyka_01.04.2020

 

 

4a 4b
4a_angielski_31.03.2020. 4b_język angielski_31.03.2020
4a_matematyka_31.03.2020 4b_matematyka_31.03.2020
4a_muzyka_31.03.2020 4b_muzyka_31.03.2020

 

5a 5b 5c
5A_językangielski_31.03.2020 5b_językangielski_31.03.2020 5C_językangielski_31.03.2020
Va_plastyka.31.03.2020 Vb_plastyka_31.03.2020 5c_j.polski_31.03.2020
5 a_język polski 31.03.2020 5 b_język polski_31.03.2020 Vc_plastyka_31.03.2020

 

4a 4b
4a_wf_30.03.2020
4a_wf_30.03.2020
4b_przyroda_30.03.2020
4a_informatyka_30.03.2020. 4b_informatyka_30.03.2020
4 a_język polski_30.03.2020 4b_polski_30-31.03.2020

 

5a 5b 5c
5a_matematyka_30.03.2020 5b_wf_30.03.2020 5c_wf_30.03.2020
5a_informatyka_30.03.2020 5b_informatyka_30.03.2020 5c_matematyka_30.03.2020
5 a_język polski_30.03.2020 5b_matematyka_30.03.2020 5c_informatyka_30.03.2020.
5a_wf_30.03.2020 5 b_język polski_30.03.2020 5c_j.polski_30.03.2020

 

4a 4b
4 a_język polski_27.03.2020 4b_j.angielski_27.03.2020
4a_angielski_27.03.2020. 4b_matematyka_27.03.2020
4A_religia_27.03.2020 4b_polski_27.03.2020
4a_matematyka_27.03.2020
4a_wf_27.03.2020

 

5a 5b 5c
5 a_j.polski_27.03.2020 5b_j.angielski_27.03.2020 5c_j.angielski_27.03.2020
5a_historia_27.03.2020 5 b_j.polski_27.03.2020 5c_biologia_27.03.2020
5a_ geografia_ 27.03.2020 5b_matematyka_27.03.2020 5c_matematyka_27.03.2020
5a_biologia_27.03.2020 5b_biologia_27.03.2020. 5c_j.polski_27.03.2020
wf_klasy 4-8
TRENING1
TRENING2
TRENING3
Trening4
5B_religia_27.03.2020
5b_wf_27.03.2020-1

 

4a_przyroda-_26.03.2020
4b_przyroda karta kontrolna_26.03.2020
4b_przyroda_ 26.03.2020
4b_polski_26.03.2020
Religia kl. 5a 26.03.2020
Religia kl. 4 B 26.03.2020
5c_ geografia_ 26.03.2020.
4a_język polski26.03.2020
4a_angielski_26.03.2020.
4a_matematyka_26.03.2020
4b_matematyka_26.03.2020
5 a_język polski_26.03.2020
5a_matematyka_26.03.2020
5a_j.angielski_26.03.2020
5b_j.angielski_26.03.2020
5b_historia_26.03.2020
5 b_język polski_26.03.2020
5c_matematyka_26.03.2020
5c_j.polski_26.03.2020
5c_j.angielski_26.03.2020r

4a_matematyka_25.03.2020
4a_j.polski_25.03.2020
4a_przyroda_25.03.2020
4b_matematyka_25.03.2020
4b_polski_25.03.2020
5a_historia_25.03.2020
5a_język polski_25.03.2020r.
5 b_język polski_25.03.2020r.
5c_matematyka_25.03.2020
5c_j.polski_25.03.2020
5c_historia_25.03.2020

5b_ geografia_ 24.03.2020.
4a_matematyka_24.03.2020
4b_matematyka_24.03.2020
5b_matematyka_23.03.2020
4b_przyroda_23.03.2020.
5c_matematyka_24.03.2020
5c_wf_23-27.03.2020
4a_matematyka_23.03.2020
4b_matematyka_23.03.2020
5c_matematyka_23.03.2020
4b_wf_23-27.03.2020