Historia szkoły

Pierwsza kronika szkolna zaczyna się słowami:

         Otwarcie szkoły. Dnia 3-go września 1946 r. została odprawiona dla dziatwy szkolnej w miejscowym kościele przez ks. pr. Terleckiego Kazimierza Msza św. z Kazaniem, po czym odbyło się powitanie dzieci na podwórku szklonym (…) Liczba zapisanych do szkoły dzieci wynosiła w dniu tym 121. Grono nauczycielskie liczyło 6 osób …

Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Marian Żukowski, a budynek znajdował się wtedy przy ul. Strzałowskiej 9.Szkoła szybko rozwijała się – jeszcze w pierwszym roku swej działalności liczyła 265 uczniów, a w kolejnych – ponad 400.Rok szkolny 1963/64 był w życiu SP 14 w Szczecinie przełomowy. 7 grudnia 1963 roku o godzinie 9.30 wszyscy uczniowie parami, w śniegu, przeszli w górę ulicą Strzałowską do pięknej nowej szkoły. Przekazano nam nowy budynek przy ulicy Strzałkowskiej 27a SZKOŁĘ – POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO.

Poprawienie warunków lokalowych było konieczne, bo trzeba było już objąć nauką prawie 800 uczniów, a w roku szkolnym 1968/69 szkoła liczyła największą liczbę uczniów w swojej historii – 955.

Budynek przy ulicy Strzałowskiej 27a był pięknie położony wysoko nad Odrą, ze wspaniałymi widokami z okien, otoczony zielenią wzbogacaną co roku nowymi sadzonkami drzew i krzewów. W kolejnych latach powstawały boiska sportowe. Szkoła i jej otoczenie zachęcały do spędzania w niej większej ilości czasu.

Na przełomie wieków nastąpiły w szkole istotne zmiany. Szkoła Podstawowa nr 14 stała się prawdziwym centrum kulturalnym szczecińskiej dzielnicy Golęcino – Gocław.

Obecnym dyrektorem szkoły jest Urszula Pająk, która swoją funkcję pełni od 2004 roku. W szkole jest 14 oddziałów (klas), do których uczęszcza 282 uczniów. Na każdym poziomie nauczania mamy po dwie klasy. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła zatrudnia 36 nauczycieli, którzy są doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

W szkole działa wiele kół zainteresowań, świetlica szkolna, sala gimnastyczna z siłownią, pracowania komputerowa oraz gabinet języków obcych. W każdej sali jest komputer z dostępem do Internetu. Szkoła bardzo często jest organizatorem bądź uczestnikiem różnego rodzaju konkursów, olimpiad, turniejów i zawodów.

Należy pamiętać, że każdym naszym słowem wypowiedzianym w murach szkoły budujemy jej współczesny wizerunek i zapisujemy kolejne karty jej historii.

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Marian ŻUKOWSKI

Kazimiera DOWNAR

Alicja LESZKOWICZ

Tadeusz SOBCZYŃSKI

Jan RESZCZYŃSKI

Danuta KOSIŁO

Eugeniusz TUROWSKI

Jerzy ZIEMKIEWICZ

Konrad KRUZEL

Walentyna BASIAK-TYL

Olga RUTOWICZ

Urszula PAJĄK

1946 – 1954

1954 – 1966

1966 – 1970

1970 – 1973

1973 – 1974

1074 – 1976

1976 – 1981

1981 – 1984

1984 – 1986

1986 – 1988

1988 – 2004

od 2004 r.