Fair Friends 2020

Fair Friends to edukacyjny projekt pilkarski dla uczniów z Berlina (12 szkół podstawowych piątej klasy) oraz ze Szczecina i Kołobrzegu (łącznie 12 szkół podstawowych czwartej klasy) w Polsce.
Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny 2019/20 i jest skierowany do wszystkich uczniów klas uczestniczacych.
FAIR FRIENDS 2020 opiera się na następujących elementach: edukacji, wymianie dwunarodowej i piłce nożnej.
Piłka nożna jako metoda edukacji nieformalnej sluzy idealnie do doświadczenia międzynarodowego. Przez FAIR FRIENDS 2020 uczniowie szkół podstawowych od piątej klasy kontaktują się z Krajami  UE i poznają sie nawzajem poprzez zabawę.
Partnerami w Berlinie jest 12 szkoł podstawowych z Berlina – Pankow i kilka innych dzielnic Berlina. W Kołobrzegu, mieście partnerskim Pankowa i Szczecinie, mieście partnerskim Kreuzberga, współpracujemy razem z gminami i sześcioma szkołami podstawowymi.
 Cele to:
– zwiększenie świadomości równości płci na przykładzie piłki nożnej
– włączenie społeczne
– edukacja: uczestnicy poznają wiele krajów
– wymiana międzykulturowa między Niemcami a Polakami
– poprawa klimatu klasowego i pracy zespołowej
– pasjonujemy się sportem.

Harmonogram:
Faza pierwsza. Faza dwupaństwowa (09/2019 – 06/2020)
Niemiecko-polskie tandemy
Uczniowie z dwóch uczestniczących klas z Berlina i Szczecina/Kołobrzegu poznają się i wymieniają  swoje pomysły poprzez różne metody. Powstaje w sumie dwanaście polsko-niemieckich tandemów. Przesyłają sobie profile i poznają się w praktyce pod hasłem „Jak żyjemy w Niemczech i w Polsce”. Niemiecko-polskie tandemy są nadzorowane przez trenerów i stanowią kręgosłup całego projektu.
Faza druga. Faza europejska (01/2020 – 06/2020)
Klasy szkolne stają się mentorami/patronatami dla krajów EM
Każda z 24 uczestniczących klas zostanie przydzielona jednemu z 24 krajów uczestniczących w EM. Treść tego etapu to m.in. EURO-warsztaty dla poszczególnych klas, twórcza praca z zatwierdzonym krajem mentorskim przygotowanie do pawilonów krajowych na imprezach piłkarskich oraz przygotowanie zadań dla EUROPASS („Paszport Europejski“), który wszystkie dzieci mogą dostać na imprezach.
Klasy poznają interdyscyplinarnie swoje  kraje mentorskie i w zabawie stają się np.Grekiem, Rosjaninem czy Portugalczykiem.
Faza trzecia. Imprezy piłkarskie – wycieczki do Szczecina, Kołobrzegu i Berlina (05/2020 – 06/2020)
Klasy jadą do Szczecina / Kołobrzegu i Berlina
FAIR FRIENDS 2020 kończą się dwoma pięciodniowymi spotkaniami niemieckich uczestników w Szczecinie i Kołobrzegu oraz ostatnim pięciodniowym wyjazdem wszystkich polskich uczestników do Berlina.
Najważniejszym wydarzeniem pierwszego spotkania w Szczecinie jest pierwsza runda wstępna, w której klasy w drużynach mieszanych (obu?)płci wspólnie grają w piłkę nożną. W drugiej rundzie wstępnej pozostałe sześć klas berlińskich odwiedza klasy partnerskie w Kołobrzegu.
Wielkie spotkanie wszystkich 600 FAIR FRIENDS 2020 uczestników odbędzie się w czerwcu 2020 r. w Berlinie. Najważniejszym wydarzeniem będzie finałowa impreza piłkarska z europejską wystawą, zdobyciem EUROPASSU i turniejem piłkarskim wszystkich uczestniczących klas.
FAIR FRIENDS 2020 organizowane są przez Pfeffersport e.V. we współpracy z Gesellschaft für Sport- und Jugendsozialarbeit g GmbH (GSJ). Partnerami projektu są gminy i różne szkoły ze Szczecina i Kołobrzegu.