Administracja

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Sylwia Grobelska

 

SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH (Sekretariat)

Barbara Siuber

 

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Matysiak- główny księgowy

Magdalena Kaczmarzewska- księgowy

Renata Przeorek-Gaj starszy specjalista (płace)

Sylwia Grobelska- starszy referent (kadry)

 

INTENDENT

Ewa Drwal