Powrót do szkoły klas 1-3

0
343

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z dzisiejszą decyzją rządu,  18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w systemie stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Powrót do szkoły klas 1-3 wiąże się również z powrotem do 45-minutowego systemu lekcji na wszystkich poziomach, tj. w klasach 1-8.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkoły podstawowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Dyrekcja szkoły