Zgłoszenie ucznia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

0
765

Wniosek o przyjęcie ucznia do  świetlicy szkolnej należy przesłać na adres mailowy szkoły: sp14@miasto.szczecin.pl lub złożyć bezpośrednio u nauczycieli świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 1 września 2020r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy rodziców o zatrudnieniu ze wskazaniem: wymiar pracy, czas  (określony, nieokreślony) lub ksero aktualnego wpisu o działalności gospodarczej.

Do świetlicy przyjęte zostaną dzieci klas 0-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do godz. 16.00.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY