Oddziały przedszkolne

0
498

Informujemy, że od 18.05.2020 r. zostaje uruchomiony oddział przedszkolny. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału, na czas ograniczonego funkcjonowania placówki, zostali poinformowani drogą mailową.

Przypominamy, iż w pierwszym dniu pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym należy dostarczyć oryginały złożonych dokumentów.