Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

0
1008

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przed wypełnieniem potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 14 funkcjonują cztery grupy przedszkolne, w tym dwie grupy „0”.
Placówka świadczy usługi w godzinach 7:00-17:00.
Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych (również grupy „0”) objęte są wyżywieniem, w skład którego wchodzą 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.                                Dzieci korzystają ze wszystkich posiłków i nie ma możliwości korzystania tylko z ich części. Posiłki wydawane są w godzinach 9:00-14:00.                                                                        Podane informacje pomogą Państwu przy wypełnianiu potwierdzenia woli.

   Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

  • Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
  • Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
  • Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

  • Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
  • Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
  • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  • Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  • Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

POTWIERDZENIE WOLI 2020-2021 docx.

POTWIERDZENIE_WOLI_2020-2021 pdf wersja edytowalna