STYPENDIUM

0
384

Stypendia szkolne za okres luty 2020 r. wypłacane będą w dniach 17-25.02.2020 r. Wypłaty można dokonać u kierownika administracyjno-gospodarczego (pok.19) w następujących godzinach:                                                                                 17.02.2020 r.            10:00-15:00                                                             18-25.02.2020 r.        8:15-15:00

 Osoby uprawnione do odbioru proszone są o posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego. W przypadku jego braku środki te nie zostaną wypłacone.

Proszę, w miarę możliwości, o szybki odbiór pieniędzy.