Nabór do oddziałów przedszkolnych – deklaracje

0
299

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie informuje, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. nabór rozpoczyna się w dniu 09 marca 2020r., natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 2 marca 2020r. do rozpoczęcia naboru.

Proszę o zachowanie tych terminów.

Druki deklaracji do pobrania u wychowawców.